MUDr. Jozef Veľas

JOVES s.r.o.

Štefánikova 1525/29
066 01 Humenné
Firemný telefón: 057/ 778 39 90
IČO: 35518073Informácie o ordinácii MUDr. Jozef Veľas

Neštátne zariadenie - ambulancia praktického lekára pre deti a dorast.

 

Štandardná liečebno-preventívna starostlivosť :

- diagnostika a liečba ochorení

- preventívne prehliadky

- odbery biologického materiálu

- očkovania

- vystavovanie dokladov o zdravotnej spôsobilosti , OČR

- návštevná služba

- konzultácie a poradenstvo

Fotografie a videá

Kontaktné osoby

Lekár: MUDr. Jozef Veľas

Sestrička: Magda Karasová

Kde nás nájdete?